Televízne Služby Božie z Trenčína

Pozývame Vás sledovať televízne Služby Božie na 1. slávnosť svätodušnú (5. júna 2022) o 9. 00 na Dvojke z evanjelického a. v. chrámu v Trenčíne (Považský seniorát).

Kazateľ: Ján Hroboň (biskup Západného dištriktu ECAV Zvolen)

Kantor: Martin Augustín

Piesne: 165, 167, A – 42, 173, 175, A – 45, 257.