POZVÁNKA: Misijné dni VD 2022

Milí priatelia a priaznivci podujatia Misijné dni VD, s radosťou vás po 2 rokoch pandémie pozývame zažiť v termíne od 25. do 28. augusta 2022 v Ľubovnianskych Kúpeľoch (hotel SOREA) duchovné spoločenstvo s našim Pánom, ako aj spoločenstvo s dlhoročnými či novými priateľmi.

Tohtoročná ústredná téma Misijných dní VD „Parfuméria života“ vychádza z biblického textu, 2. listu apoštola Pavla Korintským 2, 15-16: Lebo sme vôňou Kristovou Bohu aj medzi tými, ktorí sú na ceste k spaseniu, aj medzi tými, ktorí sú na ceste do zahynutia; týmto vôňou smrti na smrť, tamtým vôňou života na život.

Na šiestich príbehov z knihy Skutkov apoštolov chceme premýšľať nad rôznymi zložkami Kristovej vône, ktorá sa má šíriť skrze život jeho cirkvi. Päť ingrediencií, ktorá sú základom vône živého kresťanstva. Vôňa je totiž ovocím života, zápach je ovocím rozkladu, hniloby a rozkladu. Byť vôňou Kristovou v dnešnom svete, prevoňať svet jeho láskou a skutočnými hodnotami. To je poslanie cirkvi, to je úloha kresťanov dnes. Parfém sa tak stane symbolom tohtoročných MD VD 2022, nakoľko v ňom sa stretajú všetky ingrediencie pravej Kristovej vône.

Pripravená je bohatá mozaika seminárov, panelová diskusia so zaujímavými hosťami, biblické hodiny, koncert, divadelné predstavenie, program pre deti i mladých ako i ďalšie zaujímavé aktivity. Podujatie je programovo pripravené pre všetky vekové kategórie.

Bližšie informácie a elektronická registrácia do 7. 8. 2022 na www.vdecav.sk/dni.