Televízne Služby Božie z Prešova

V nedeľu 19. septembra 2021 (16. nedeľa po svätej Trojici) o 9. 30 hod. RTVS odvysiela na Trojke televízne Služby Božie z Chrámu sv. Trojice z Prešova (Šarišsko – zemplínsky seniorát) s témou zrušeného Dištriktuálneho dňa VD ECAV na Slovensku 2021 Labyrint sveta a raj srdca.

Kazateľ: Peter Mihoč, biskup VD ECAV na Slovensku

Liturgovia: Ondrej Koč (predsedajúci zborový farár CZ Prešov), Martin Chalupka (senior ŠZS a zborový farár CZ Prešov), Lenka Wagnerová (námestná farárka CZ Prešov)

Kantor: Juraj Lenhardt, zborový kantor CZ Prešov

Piesne: ES 194, 241, 647, 456, A – 84.