Tajomstvo zodpovedného manželstva

Tajomstvo zodpovedného manželstva – téma 15. ročníka konferencie Rodinného spoločenstva ECAV, ktorá sa konala 15. – 18. novembra 2018 v Tatranských Matliaroch. Zahraničný hosť a rečník Herry Benson, predtým ako vyštudoval vedeckú psychológiu na univerzite v Bristole,  bol pilotom Kráľovského námorníckeho komanda. Založil a ako riaditeľ viedol organizáciu zameranú na vzťahové a manželské poradenstvo. Na Slovensko pricestoval spolu s manželkou Kate a viedol päť sérií prednášok zameraných na partnerské vzťahy: Spolužitie s jasným plánom budúcnosti. Tajomstvo prevzatia zodpovednosti za manželstvo. Tajomstvo romantiky v praxi. List pre teba. Partner v Božom zrkadle. Pre viac ako 170 účastníkov bolo v ponuke osem seminárov, zameraných na partnerstvo a rodičovstvo. Jeden z nich viedol Juraj Majo, ktorý pôsobí na Katedre humánnej geografie a demografie UK v Bratislave; prednášal o demografii a jej vplyve na život evanjelických rodín v minulosti a dnes. Spoločné zhromaždenia mali v réžii rodinné skupinky jednotlivých cirkevných zborov. Konferenciu ukončili nedeľné služby Božie s Večerou Pánovou, na ktorých o tajomstve manželstva kázal Martin Chalupka, senior Šarišsko-zemplínskeho seniorátu. Valné zhromaždenie Rodinného spoločenstva potvrdilo Petra Mihoča, tajomníka biskupa Východného dištriktu, vo funkcii predsedu na ďalšie štvorročné obdobie. Viac na: www.rodinnespolocenstvo.sk.

-emi-

FOTO: Ľubo Šuchtár

[envira-gallery id=“1686″]