Cena ÚPN pre Ľubomíra Marcinu

  1. októbra 2018 v Kongresovej sále Župného úradu v Trenčíne oceňoval Ústav pamäti národa ľudí za životný postoj v období komunistického režimu. Medzi ocenenými bol aj evanjelický farár v Považskej Bystrici a správca Strediska Evanjelickej DIAKONIE v Košeci Ľubomír Marcina, rodák z Púchova. Za prečin uchovávania náboženskej literatúry, nevyrovnanie sa ako vojaka socialistickej armády s náboženskou otázkou a navyše praktizovanie viery bol eskortovaný do vojenskej väznice Plzeň – Bory. Tu v strašných podmienkach a v ťažkom rozpoložení strávil takmer mesiac. Ľ. Marcina si spolu s ďalšími ocenenými prevzal Pamätnú medailu ÚPN a ďakovný list z  rúk podpredsedu Správnej rady ÚPN Jána Pálffyho za spoluúčasti predsedu Konfederácie politických väzňov Slovenska Petra Sandtnera.

-emi-