SVETOVÝ DEŇ UČITEĽOV

Vážení učitelia, katechéti, kolegovia, všetci, ktorí sa venujete výchovno-vzdelávacím aktivitám na našich evanjelických školách a verejných školách vyučujúc náboženskú výchovu.

Pri príležitosti 5. októbra „Svetového dňa učiteľov“,  počas Roku evanjelického školstva,  v deň podpísania Charty učiteľov (5.10.1966), máme vzácnu príležitosť poďakovať všetkým pedagógom, ktorí svojou prácou napĺňajú aj službu a poslanie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Aj v tomto období, keď je na niektorých našich školách dištančné vyučovanie, v dôsledku epidemiologickej situácie,  vaša práca, ktorá sa realizuje prezenčnou a dištančnou formou, je nesmierne dôležitá. Samozrejme, je aj náročnejšia, prijmite aj od nás povzbudenie k tejto práci, je to veľká výzva a určite prinesie svoje ovocie do budúcna. Buďte nápomocní žiakom, aj rodičom, buďte láskaví, milujúci, zhovievaví. Vaši žiaci aj ich rodičia to vnímajú a oceňujú. Sami ste rodičmi a svoje deti milujete.  Veľkou pomocou nech vám v tom je viera v Boha, tá pôsobí ako špecifický motivačný zdroj a metóda. Pedagóg, ktorý je veriacim človekom prezentuje hodnoty, ktoré môžu vo svojom živote  využívať aj mladí ľudia, ktorí sa so slovom o Bohu stretávajú niekedy prvý raz. Používame množstvo metód a informačných technológií, moderných, rýchlych, tie však nevyriešia všetko.  Používajme preto aj metódu viery v Boha dennodenne, neobmieňajme jej intenzitu a tí, ktorí sú okolo nás žiaci, kolegovia a  rodičia budú mať istotu, že na tej škole nie sme len zamestnaní, ale aj obetavo slúžime. Buďme svetlom sveta.  Vďaka vám, učiteľom, vychovávateľom, odborným zamestnancom, zahraničným lektorom,  duchovným správcom, riaditeľom, za zodpovednú a namáhavú prácu, ktorú dennodenne vykonávate. Slúžiť druhým znamená aj nájsť riešenia, kde sa už zdá, že je to stratené. Teraz je zjavné, aké sú naše školy a predovšetkým učitelia v nich dôležité.

Ďakujeme vám za vašu každodennú prácu, za hodiny strávené za počítačom, na sieťach, videoprezentáciách,  ale aj za katedrou, za čas pri opravovaní písomiek, projektových aktivitách a mimoškolskej činnosti. Do ďalšej práce vám želáme nielen veľa trpezlivosti so žiakmi, rodičmi, ale aj veľa energie, entuziazmu, ale najmä: Božieho požehnania.

Podľa UNESCO sa Svetový deň učiteľov má stať v istom zmysle svedectvom, že prínos pedagógov vo vzdelávacom procese a pre rozvoj spoločnosti je dôležitý. Práve to treba v každej spoločnosti viac pochopiť, uznať a doceniť.

V Prešove, 5. októbra 2020

S úctou a vďakou          

Miroslav Čurlík, predseda ŠV ECAV na Slovensku