PONUKA: Nové publikácie Spolku Martina Rázusa

Ponúkame Vám dve nové publikácie Spolku Martina Rázusa. Spolok Martina Rázusa vydal publikáciu „Sláva šľachetným VI“ s podtitulom Učiteľ je okno do sveta a života. Ide o kolektívnu monografiu erudovaných autorov, ktorí prezentujú slovenských učiteľov ľudových, cirkevných i štátnych škôl v ich individuálnych osudoch a mnohostrannej činnosti od Tolerančného patentu na konci 18. storočia až po druhú polovicu storočia dvadsiateho.

Spolok Martina Rázusa vydal aj faksimile pôvodného vydania knihy Jána Lajčiaka „Slovensko a kultúra“. Stalo sa tak sto rokov od jej prvého vydania. Napísal ju na Vyšnej Boci, kde pôsobil ako evanjelický farár. Nechcel sa zmieriť so slovenským životom v jeho zaostalej podobe. Jeho dielo, aj po storočí, zostáva nielen ako historický dokument, ale ako stále inšpiratívny príklad kritického myslenia založeného na vedeckom poznaní.

Cena každej publikácie je 15,- € + poštovné. Ak máte o publikácie záujem, informujte sa u brata farára Vladimíra Ferenčíka (vladifek@gmail.com).