Súhlas na stavbu kostola si museli odpracovať

V nedeľu 30. júna sa konali slávnostné služby Božie pri príležitosti 60. výročia posvätenia chrámu v Pavlovciach – dcérocirkvi Cirkevného zboru Hanušovce nad Topľou. Komunistická štátna moc však nedala miestnym evanjelikom súhlas s výstavbou kostola zadarmo. Museli sa zviazať k tomu, že ako dobrovoľníci odpracujú stovky hodín na štátnom majetku. Výstavbu v roku 1964 na Božiu slávu zavŕšila posviacka.  

Po 60 rokoch dostal chrám Boží v Pavlovciach darček – nový organ, ktorý posvätil a do služby uviedol biskup Východného dištriktu Peter Mihoč. Hudobný nástroj pôvodne patril kantorovi z dediny Hemmingen pri Stuttgarte v Nemecku. Hrával na ňom doma, keď sa pripravoval na bohoslužby. Keď zomrel, jeho syn túžil po tom, aby organ slúžil ďalej. Preto ho daroval organizácii Gustav Adolf Werk, ktorú jeho otec dlhoročne podporoval. Prevoz organu na Slovensko, v spolupráci s Biskupským úradom VD, financoval GAW. Biskup Mihoč  pavlovskému kostolu poprial, „aby sa z jeho chóru k nebu vždy dvíhali tóny na oslavu nebeského Otca.“

Zhromaždeniu sa prihovoril poddozorca CZ Hanušovce a kurátor v Medziankach Slavomír Šofranko. V liturgii účinkoval Peter Szekely, farár v Nemcovciach, ktorý uprázdnenú kňazskú stanicu v Hanušovciach viac ako rok administroval. Pamiatka posvätenia chrámu symbolicky ukončila jeho úlohu administrátora pred inštaláciou farárskeho manželského páru Martina a Miroslavy Kmecových.

Históriu kostola v Pavlovciach, ale aj pohnuté reformačné dejiny v regióne priblížil Samuel Bruss z Krajského múzea, vedúci organizačnej zložky Kaštieľ Hanušovce a Archeopark, a tiež majiteľ Ranču Breziny. V programe vystúpili deti z detskej besiedky a zborový spevokol pod dirigentskou taktovkou Anny Fáberovej. Na slávnostných službách Božích sa zúčastnil aj starosta obce Jozef Kočiš a poslanci obecného zastupiteľstva.

Kázeň biskupa Petra Mihoča vychádzala z Evanjelia podľa Matúša 16,13-20.  Poukázal na to, že „bez obetavosti a ľudí ochotných prinášať obete – časové aj finančné, a najmä bez investícií do vzťahov nemôžu napredovať a rásť naše cirkevné zbory ani rodiny“.

Liturgiu a spev hrou na posvätený organ sprevádzala Simona Kiššová. Účastníci slávnosti sa mohli s históriou výstavby kostola oboznámiť aj prostredníctvom fotografií a informačných panelov inštalovaných v exteriéri chrámu.

-emi-

foto – E. Mihočová©Východný dištrikt ECAV na Slovensku

Viac o podujatí v najbližších vydaniach EPST alebo eVýchodu