Televízne Služby Božie zo Sučian

V sobotu 29. júna 2024 na sviatok apoštolov Petra a Pavla sa v priamom prenose na :DVOJKE uskutočnia Služby Božie pri príležitosti Dní Dr. Milana Hodžu.
Prenos z evanjelického kostola v Sučanoch bude v čase 10.00 – 11.30 hod.
Kazateľ:
 Martin Škarupa, zborový farár Sučany
Liturgujú: Eva Škarupová Lašáková,  zborová farárka Sučany, Daniel Beňuch, zborový farár Ružomberok
Kantorka: Jarmila Hanáková
Piesne: 205, 462 (M. M. Hodža), 199 (M. M. Hodža), 562, A – 68, 263.