Návraty na Stretnutie kresťanov vo Frankfurte nad Odrou

Nové číslo Evanjelického Posla spod Tatier čitateľom priblíži stretnutie stredoeurópskych protestantov na poľsko-nemeckom pohraničí s hlavným mottom: Nič nás nemôže odlúčiť. Štrnáste tohtoročné číslo prináša tiež rozhovor s Michalom Molnárom, ktorý pracuje v Medzinárodnom mládežníckom centre Ichthys vo Veľkom Slavkove, ale pomáha aj Ukrajincom a ako dobrovoľník strávil niekoľko mesiacov v Odese. V novom čísle nájdete spomienky na Annu Jurkovičovú rod. Hurbanovú, a tiež evanjelického farára a pedagóga Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK profesora Pavla Kolárovského. Prinášame správy z našich cirkevných zborov, návštevy študentov z amerického Marylandu na Slovensku, ale aj slovenských evanjelikov v Ríme. Pokračujú domáce pobožnosti, biblické štúdium aj kurz viery. Pracovníci SEMu vás pozvú na letné Cross Campy, Spolok Martina Rázusa zas na historicko-kultúrno-spoločensko-duchovné podujatie Sláva šľachetným, ktoré bude tento rok venované významných zborovým dozorcom a redaktorom cirkevnej tlače. Veríme, že si z ponuky článkov nového Posla vyberiete a načerpáte osvieženie v horúcich letných dňoch.