SUČANY

V evanjelickom kostole v Sučanoch v sobotu 7. októbra do funkcie zborových farárov inštalovali manželský pár – Martina Škarupu a Evku Škarupovú Lašákovú. Senior Turčianskeho seniorátu Marián Kaňuch v inštalačnom príhovore použil príklad novozmluvného manželského páru – Priscilly a Akvilu, ktorí sa taktiež viackrát sťahovali. Ochotne išli tam, kam ich Pán povolal. Obaja patrili do komunity raných kresťanov, v službe sa navzájom podporovali a dopĺňali. Senior Kaňuch verí, že aj domácnosť manželov Škarupových bude otvorená pre cirkevný zbor a každého, kto to bude potrebovať.

Slávnosť inštalácie bola spojená s Pamiatkou posvätenia chrámu, keďže uplynulo 240 rokov od postavenia a posvätenia chrámu v Sučanoch (1783) a 160 rokov od jeho obnovenia (1863). Biskup Peter Mihoč v kázni vychádzal z 84. žalmu, ktorý spomína lastovičky – sťahovavé vtáctvo. Tak ako si lastovičky svoje hniezda po príchode z teplých krajín stavajú na pôvodnom mieste, tak aj veriaci v Sučanoch po povodni a dvoch ničivých požiaroch obnovili svoj kostol.

V príhovore inštalovaných zaznela prosba, aby Pán vypočul aj Cirkevný zbor v Hanušovciach nad Topľou, kde predtým pôsobili takmer 15 rokov, a dal mu nových služobníkov. V programe vystúpila mládež, spevokol domáceho aj hanušovského cirkevného zboru. Liturgiu a spev bohoslužobného zhromaždenia nesprevádzal len organ, ale aj ľudová hudba.  

„Nuž akosi tak sme prežili sobotu v Sučanoch. Ako vtáci sťahovaví, ktorí od Sobraniec, cez Hanušovce nad Topľou, až po Skalicu zišli sme sa v chráme Božom, aby sme poďakovali za nových služobníkov, ale aj chrám Boží. Za tých, ktorí sa podobajú lastovičkám. Ale aj preto, aby sme poďakovali za hniezdo, ktoré máme v podobe nášho chrámu,“ doplnil inštalovaný brat farár Martin Škarupa.

Záznam inštalácie a Pamiatky posvätenia chrámu je dostupný na facebookovej stránke ECAV SUČANY.

Foto – E. Mihočová©Východný dištrikt 

Z histórie:

Po vydaní Tolerančného patentu v roku 1781 bolo rozhodnuté, že v Sučanoch bude stáť evanjelický chrám. 15. mája 1783 boli položené základy a už po pol roku, v druhú nedeľu po Michalovi, v októbri bol chrám posvätený. Obrovská túžba veriacich sa za krátky čas zhmotnila do podoby nového kostola. V tom istom roku miestni evanjelici postavili aj novú faru a cirkevnú školu. Chrám Boží odolával mnohým nepriaznivým okolnostiam, ktoré ako ťažká skúška doliehali na život veriacich v Sučanoch. Povodeň, no predovšetkým dva požiare v roku 1842 a v roku 1858 kostol zničili. Najprv čiastočne, keď zhorela iba strecha, no potom v roku 1858, po druhom požiari zostali iba obvodové múry. Zhorel celý interiér. Narýchlo sa podarilo zachrániť zvony z veže, ktoré uložili do blízkeho potoka. Matriky a posvätné nádoby odniesol farár Ondrej Hodža do soľného skladu, kde sa v nasledujúci deň konali Služby Božie. Na starých základoch boli 15. mája 1859 položené nové múry kostola. Súčasne sa stavala aj veža. Chrám bol dokončený a posvätený superintendentom Dr. Karolom Kuzmánym v roku 1863.