POZÝVAME

Občianske združenie DONJON – hrad Sklabiňa; Turčiansky seniorát ECAV; Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Martin, Rímskokatolícka farnosť sv. Martina a Mesto Martin vás

pozývajú na

SLÁVNOSŤ BIELEJ RUŽE
v nedeľu 12. novembra 2023
pri príležitosti

470. výročia smrti Františka I. Révaya:

Program:
Služby Božie v evanjelickom kostole – Martin mesto 10.00 hod.

Kazateľ: Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu ECAV.

  • Historický sprievod mestom

Presun do katolíckeho kostola sv. Martina k náhrobku Františka Révaya (uloženie vencov a kahancov s príhovorom historika).
V katolíckom kostole sa na záver uskutoční požehnanie repliky pohrebnej zástavy župana Imricha Révaya zhotovenej podľa opisu Mateja Bela. Pôvodná zástava z roku 1688 sa zničila, následne bude súčasťou expozície na hrade Sklabiňa. Zástava bude súčasťou historického sprievodu.

Kto bol František I. Révay?

Prvý z rodu Révay, ktorý prišiel do Turca. Patril k prvým prívržencom Lutherovho učenia na našom území a sám si s Lutherom aj dopisoval. Za jeho života bol práve v Martine založený prvý cirkevný zbor evanjelickej cirkvi v Turci. Veľký vzdelanec a mecén, diplomat a politik, tiež sa zúčastnil na bojoch s Turkami.

Názov podujatia Slávnosť bielej ruže je odvodený z rodového erbu Révay, kde vlk drží tri ruže. Biela ruža symbolizuje práve Františka Révaya, ktorého potomstvo dodnes žije.