Študentská kvapka krvi

Evanjelická spojená škola v Prešove spolupráci s miestnym cirkevným zborom a Biskupským úradom Východného dištriktu pozvali v stredu 13. novembra verejnosť na darovanie krvi. Celkovo prišlo 32 dobrovoľných darcov ako aj prvodarcov, vysoké percento medzi účastníkmi tvorili práve študenti evanjelického gymnázia. Národná transfúzna stanica Prešov v priestoroch Starého evanjelického kolégia odbery vykonala medzi 8.00 a 11.00 hodinou dopoludnia. „Darovanie krvi sa uskutočnilo v týždni, v ktorom si pripomenieme 30 rokov od Nežnej revolúcie zo 17. novembra 1989 a začneme aj aktivity k Roku evanjelického školstva. Aj preto študentská kvapka krvi, na ktorej sa však mohli zúčastniť všetci ochotní darcovia, nielen študenti,“ uviedol Miroslav Čurlík, organizátor Študentskej kvapky krvi a tajomník pre školstvo Východného dištriktu. 

-emi-

FOTO: Dušan Majerník

Viac o Študentskej kvapke krvi v týždenníku EPST a mesačníku eVýchod