POZÝVAME: 6. Benefičný koncert

Pozývame na šiesty benefičný koncertu – SOROPTIMIST DAY, ktorý sa uskutoční 30. novembra 2019 v Evanjelickom chráme na Mlynskej ulici v Košiciach so začiatkom o 15.30 hod.

V programe účinkujú speváčka Katka Koščová a Jaroslav Dvorský. Benefičný koncert sa koná v spolupráci s miestnym cirkevným zborom, Košickým seniorátom a Ekumenickým spoločenstvom Košice. Dobrovoľná zbierka bude venovaná Evanjelickej špeciálnej materskej škole – Slimáčikovia a Evanjelickej materskej škole – Sovičky.

Rezervácia vstupeniek a miest: PaedDr. D. Havrila, PhD.

Tel. č.: 0905 155 749

E-mail: havrilad@centrum.sk