Začiatok Adventu

Začiatok adventného času bol pre evanjelický cirkevný zbor aj pre mesto Vranov nad Topľou zvlášť slávnostný. Na tradičnom adventnom koncerte, ktorý usporadúva vranovský evanjelický cirkevný zbor každý rok, v 1. adventnú nedeľu 1. decembra 2019 vystúpil takmer 100-členný spevácky zbor Chorus Comenianus Evanjelického gymnázia Jána Amosa Komenského v Košiciach. Preplnený Chrám Ducha Svätého sa stal na hodinu miestom, kde sa rozozvučali nádherné mladé hlasy študentov a v ich podaní, pod vedením pedagogičky a dirigentky Aleny Csajkovej zazneli vokálne skladby rôzneho obdobia: latinské liturgické spevy, slovenské a napokon anglické koledy. V duchovnom slove  miestny zborový farár Martin Vargovčák poukázal na to, že aj cez slová a melódie piesní sa k nám prihovára večný Boh so svojím príbehom lásky, ktorá chce objať každého. Na konci koncertu si publikum vyžiadalo ešte skladbu navyše a aj tým spôsobom dalo najavo, že prežili nádherný adventný podvečer, ktorý bude ešte dlho rezonovať v srdciach všetkých prítomných.

Martin Vargovčák, ev. farár