Adventná modlitebná reťaz

Počas adventu veľa hovoríme o príchode, o svetle, o pokoji. A pritom pre väčšinu z nás je to ten najstresujúcejší čas roka. Preto Rodinné spoločenstvo cirkevného zboru v Prešove pozvalo k zastaveniu počas adventu a vytvoreniu modlitebnej reťaze. Izaiáš hovorí o Hospodinovi, ktorý má pre nás byť večným svetlom. Nie slnkom, ktoré nás opáli alebo prenikne cez kožu.  Nie mesiacom, ktorý osvetlí tmu v krajine. Ale večným svetlom, ktoré prenikne až do nášho srdca a osvetlí všetky tmavé miesta v ňom. Čo nám bráni zjednotiť sa? Čo nám bráni sa navzájom milovať? Sú to často práve tie naše tmavé miesta v našich srdciach. Presbyter Martina Janotka vysvetlil, že cieľom modlitebnej reťaze „je modliť sa za seba a za druhých, aby svetlo, ktoré na túto zem prišlo, svietilo silno v našich životoch a menilo naše zlé postoje, myšlienky, správanie a prinieslo k nám oveľa viac lásky k druhým“. Každý, kto mal záujem, mohol sa zapísať, ktorý deň a v ktorú hodinu sa bude modliť – za konkrétne podnety a službu v prešovskom cirkevnom zbore, za neziskovú organizáciu Relevant, za všetkých vedúcich a tímy, ich potreby, za vedenie zboru. 

… Slnko ti už nebude svetlom vo dne, a nebude ti svietiť svit mesiaca, ale Hospodin bude tvojím večným svetlom… Iz 60,19

 

-emi-