Prešov smúti

Piatok 6. decembra priniesol smútok, bolesť a straty na životoch našich bratov a sestier,  spoluobčanov v meste Prešov. V jednom z obytných domov na Mukačevskej ulici po výbuchu plynu a následnom požiari zomrelo sedem ľudí, jeden človek je nezvestný, desiatky sa ich zranili a ďalší prišli o strechu nad hlavou a všetko, čo mali. Mnohí z tých, ktorí výbuch prežili alebo boli jeho svedkami, sa vyrovnávajú s následkami psychickej traumy.

Pozostalým obetí tejto tragickej udalosti vyjadril miestny evanjelický cirkevný zbor úprimnú sústrasť a preživším je pripravený prejaviť lásku a pomoc v duchu biblických slov: – Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov. „V modlitbách prosíme Toho, ktorý dopustí, ale nikdy neopustí, o silu zvládnuť toto ťažké životné navštívenie,“ uviedlo na webovej stránke zborové predsedníctvo, ktoré zároveň vyhlásilo verejnú zbierku. Finančná zbierka sa bude konať aj v rámci Služieb Božích na 3. adventnú nedeľu – 15. decembra 2019. Veď byť svetlom znamená aj pomôcť tam, kde je to potrebné.

Tragédia nielen Prešovčanov, ale aj celé Slovensko zomkla k vzájomnej pomoci a obetavosti. S bolesťou pozostalých a zranených spolucíti aj  Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, generálny biskup Ivan Eľko a generálny dozorca Ján Brozman. V modlitbách pre nich vyprosujú silu zvládnuť smútok a obavy o budúcnosť: „Nech sa Hospodin skloní k všetkým trpiacim a zahrnie ich svojou milosťou.“

Generálne presbyterstvo  svojom zasadnutí v piatok 6. decembra schválilo vyhlásenie celocirkevnej zbierky. Rovnako predsedníctvo Východného dištriktu pozýva všetky svoje cirkevné zbory a ľudí s otvoreným srdcom, aby v týchto ťažkých chvíľach beznádeje a mnohých strát, aj tých najvzácnejších na ľudských životoch, aby sme spoločne otvorili srdcia a v modlitbách aj v skutkoch lásky sa zapojili do zbierky pomoci pozostalým a tragédiou postihnutým rodinám.

Ochotní darcovia môžu poslať svoj milodar na oficiálny účet Generálneho biskupského úradu: 

IBAN: SK55 0200 0000 0013 6875 6257
BIC: SWIFT: SUBASKBX
Variabilný symbol:
379 400

Nech vzájomná a Božia blízkosť pomáha niesť bremeno týchto ťažkých chvíľ.