Spoveď nedokonalých rodičov

Táto téma odznela na jesennom  stretnutí mamičiek Šarišsko-zemplínskeho seniorátu v cirkevnom zbore Sveržov, blízko Bardejova. Spolu nás bolo možno aj 120, čo je historická udalosť, ktorej vďačíme aj oteckom, ktorí prišli na stretnutie. Témou poslúžili manželia Činčurákovci – Anička a Ľuboš, ktorí rozprávali o výchove detí. Myšlienkou témy bolo – čo môžem dať svojej dcére, či synovi ako mama a čo ako otec. Výchova je zodpovedná úloha, do ktorej sme povolaní, no často do nej vchádzame nepripravení. Chybou je, ak sa podstatné veci výchovy učíme za pochodu. Ale Boh je veľký vo svojej milosti, ktorý aj naše vyznané zlyhania odpustí a rád opraví.

Po úvodnom pozdrave a modlitbe zborového farára Jaroslava Majera sme pokračovali piesňami na Božiu chválu. Vierka Šimová Šoltés pripravila aktivitu zameranú na to, kto z manželov lepšie zvláda nákupy do domácnosti. O malé a vtipné video o rozdieloch mužov a žien sa postarala Táňa Tipulová zo Sveržova. Počas celého stretnutia bol pripravený detský program, na ktorom sa zúčastnilo 30 detí.

Špeciálne miesto dostalo poďakovanie, v ktorom sme sa so smútkom, ale aj s veľkou vďakou rozlúčili s Aničkou Činčurákovou Tipulovou, ktorá ukončila svoju prácu v Šarišsko-zemplínskom senioráte. Jej  7-ročná služba seniorálnej koordinátorky Spoločenstva evanjelických žien bola pre všetkých nás veľkým požehnaním. Prajeme celej jej rodine veľa radosti, pokoja a Božej sily novom mieste pôsobenia – v cirkevnom zbore Stará Turá v Považskom senioráte.

Po občerstvení na záver sme si mohli zakúpiť aj duchovný pokrm – literatúru, ktorú predávala sestra Vierka Eštoková. Na pamiatku si každá mamička či rodina odnášala kľúčenky s biblickým veršíkom.

Vyslovujem veľké ďakujem Slávke Macejovej zo Sveržova, ktorá do organizácie stretnutia najviac prispela. Verím, že Pán Boh požehná našu prácu s mamičkami, aby sme sa mohli aj naďalej takto stretávať, vzájomne sa zdieľať a pomáhať si.

Denisa Vargová

Koordinátorka SSM ŠZS