Stretnutie plné emócií a dojmov…

CHMEĽOV /

Evanjelická spojená škola internátna v Červenici vychováva a vzdeláva žiakov s najťažším postihnutím. K duálnemu poškodeniu zraku a sluchu majú pridružené mentálne postihnutie, v mnohých prípadoch však aj postihnutie telesné, ADHD, autizmus, ale aj poruchy správania. Bez cudzej pomoci sa títo žiaci nedokážu začleniť do sveta zdravých rovesníkov. Na tejto ceste začleňovania im chýba pomocná ruka.


Jedna hluchoslepá žena po náročnej operácii povedala: „ Po operácii, keď som ešte nebola bdelá, začala som sa cítiť sama, pretože som nemala okuliare a načúvací aparát a bola som odrezaná od zvukov a vecí. … odrazu som však zacítila ruku, ktorá ma pohladila a povedala mi, že je všetko v poriadku. Táto ruka pre mňa znamenala celý svet! Znamenala pre mňa v tom momente viac, ako všetky obrazy a zvuky sveta…“


Pomocnej ruky sa žiakom a pedagógom Evanjelickej spojenej školy internátnej v Červenici dostáva neustále od mnohých ľudí, ktorým ich osud nie je ľahostajný. V čase adventu na nás mysleli aj bratia a sestry zo Strediska evanjelickej diakonie (SED) v Chmeľove a darovali pre potreby školy hygienické a potravinové balíčky.


V snahe osobne sa poďakovať škola zorganizovala spoločné stretnutie. Zrealizovalo sa 28. februára 2019 na pôde SED v Chmeľove. Výber žiakov a zamestnancov školy srdečne privítali tak pracovníci tohto zariadenia, ako aj členovia denného stacionára, ktorí sa tam denno-denne stretávajú pri ergoterapeutických aktivitách. Bolo to milé stretnutie a žiakom sa v stredisku veľmi páčilo.


Pri srdiečku hrejú aj slová, ktoré sme po stretnutí dostali prostredníctvom e-mailu: „… v mene celého kolektívu SED Chmeľov a našich klientov chceme poďakovať za vašu návštevu v našom zariadení. Zároveň vám chceme popriať veľa síl do vašej práce – služby, lebo starostlivosť a lásku, ktorú ‚vašim deťom‘ dávate, je na nich neskutočne vidieť. Zhodli sme sa v tom, že z detí srší radosť a spokojnosť … Verím, že si naše spoločné stretnutie ešte zopakujeme.“

Aj my pevne veríme, že to nebolo posledné stretnutie, pretože radosť a spokojnosť bola obojstranná. Spája nás totiž láska a snaha pomáhať tým, ktorí to v živote najviac potrebujú.

Mgr. Krajčirovičová Iveta
zástupkyňa riaditeľa školy