Príprava kázní k pôstu a Veľkej noci

PREŠOV / Biskupský úrad pozval všetkých duchovných, ktorí slúžia vo Východnom dištrikte, na kázňové prípravky k tohtoročnému pôstu a Veľkej noci.

To, či niekoho kázeň na bohoslužbách osloví, je prácou Svätého Ducha, ktorý „veje, kam chce“. Na druhej strane závisí do veľkej miery aj od samých farárov – hlavne od ich prípravy – či danej kázni budú jej poslucháči rozumieť. Nie je jednoduché správne uchopiť biblický text, vytvoriť jasnú osnovu, použiť presvedčivý argument a vhodné ilustrácie, vybrať praktické príklady a nezabudnúť ani na aplikáciu pre bežný život. Vyžaduje si to námahu, hodiny práce a tiež roky praxe. Kázňové prípravky s témou Hladní po slove, ktoré sa pod záštitou biskupského úradu konali 4. marca, to mali duchovným v exponovanom čase pôstu trochu uľahčiť.

Asi 40 prihlásených účastníkov v priestoroch Starého kolégia privítal Dušan Cina, riaditeľ Biskupského úradu v Prešove (BÚ VD). Kedysi sa kázňové prípravky organizovali v priestoroch Janoškovho domu a trvali viac dní – riaditeľ úradu sa priznal, že mu dnes chýba väčší priestor na premýšľanie a rozhovory o tom, ako dotvárať zvesť Božieho slova. „Hlavnou úlohou evanjelického farára je zvestovať Božie slovo, preto sa je potrebné neustále vzdelávať. Realita je však iná. Pod vplyvnom okolností sa z farárov stávajú odborníci v oblasti stavebníctva, ochrany pamiatok, poľovníctva či šľachtenia psích plemien. Prekvapujeme ma, s akým nadšením a zápalom o tom dokážu rozprávať.“ Riaditeľ Dušan Cina si však kladie otázku, či sa s rovnakou vehementnosťou venujú aj Biblii. Verí, že kázňové prípravky sú malou kvapkou, ktorá môže prispieť k tomu, aby sa kazatelia hlbšie a intenzívnejšie ponorili do Božieho slova.

Stretnutie sa začalo ranným stíšením, v ktorom sa nad významom a dôrazmi pôstu zamyslel Peter Mihoč, tajomník biskupa Východného dištriktu. Prvý blok kázňových prípraviek k štyrom zo šiestich pôstnych nedieľ viedli Ján Velebír, farár v Bardejove a Dušan Cina, riaditeľ BÚ VD. Ján Oslík, farár v Modre sa na stretnutí z nečakaných zdravotných dôvodov osobne nemohol zúčastniť, a preto jeho kázne dostali účastníci v tlačenej podobe. Podklady ku kázni na Zelený štvrtok, Veľký piatok a k Večeri Pánovej pripravil Ľubomír Ďuračka, farár v Novom Meste nad Váhom. Sériu veľkonočných kázní na 1. a 2. slávnosť veľkonočnú uzavrel Ľuboslav Beňo, farár v Rankovciach.

Netreba zabudnúť ani na to, že kázeň – akokoľvek dobre pripravená – má vyrastať predovšetkým z lásky k Božiemu slovu a z lásky k ľuďom. A sú to aj poslucháči, ktorí majú mať srdce otvorené pre Boží hlas, ktorý k nim cez kázané slovo zaznieva.

-emi-

FOTO: Milada Fojtíková