Stretnutie biskupa VD so zástupcami Ekumenickej pastoračnej služby

Dňa 11. mája 2021 sa biskup VD ECAV na Slovensku Mgr. Peter Mihoč v priestoroch Biskupského úradu VD ECAV na Slovensku v Prešove stretol na pracovnom stretnutí s predstaviteľmi Ekumenickej pastoračnej služby: generálnym duchovným plk. Mgr. Viktorom Sabom, kancelárom Ing. Mgr. Jaroslavom Balockým a riaditeľom úradu EPS v OS SR mjr. Mgr. Vladimírom Vargom.

Diskutovali o možnostiach spolupráce, o činnosti EPS a ich víziách do budúcnosti, o personálnom obsadení pracovníkov EPS ako i o zapojení EPS do misijných aktivít VD ECAV na Slovensku.