Biblická hodina SEŽ o Rút a Noemi

Milé ženy, pozývame Vás na ďalšiu Biblickú hodinu SEŽ!

PÔJDEM TAM, KAM TY…

Sestra farárka Mária Hroboňová z Lučenca nám predstaví ďalšie dve jedinečné ženy Starej Zmluvy – RÚT a NOEMI.

Biblická hodina sa koná v zaužívanom čase, pondelok večer a to 24. mája 2021 od 18:00 hodiny.

Konať sa bude prostredníctvom aplikácie ZOOM, pre možnosť sa prihlásiť prosím napíšte na adresu: jana.kilianova@gmail.com.

Eva Oslíková, predsedníčka SEŽ