Pokyny pre členov ECAV a jej zamestnancov od 17.5.2021

Bratia a sestry. Napriek nejednoznačným tvrdeniam v opatreniach a takisto častým protichodným usmerneniam vo zverejnených semaforoch a iných predpisoch, sme sa snažili pripraviť čo najzrozumiteľnejší dokument. 

Odpoveď zo strany vlády na naše požiadavky zo dňa 13.5.2021 sme zatiaľ neobdržali. Preto sa musíme riadiť tým, čo je aktuálne platné. 

Veríme, že čoskoro dôjde k uplatneniu nami žiadaných zmien a situácia sa pre cirkvi zlepší. Prosíme o vašu trpezlivosť. O prípadných novinkách vás budeme opäť aktuálne informovať.

Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka