SPP – distribúcia podporila cirkevných ubytovateľov ukrajinských utečencov

SPP – distribúcia a. s. finančne podporila nákup elektrospotrebičov pre cirkevné zariadenia, ktoré ubytovali utečencov

Slovenská plynárenská spoločnosť – distribúcia a. s. darovala finančné prostriedky na zakúpenie rôznych druhov elektrospotrebičov pre celkovo 23 evanjelických cirkevných zborov a zariadení Východného dištriktu, ktoré poskytujú ubytovanie a stravu utečencom z Ukrajiny.  

Išlo o plynové sporáky, práčky, sušičky, chladničky s mrazničkami a elektrické rúry v celkovej hodnote 11 485 eur.  SPP – distribúcia a. s. aj týmto spôsobom prispela k riešeniu následkov utečeneckej krízy. Cirkevné zbory prejavili veľkú vďačnosť, keďže zborové domy, zariadenia či ubytovne neboli na utečeneckú vlnu vopred pripravené a materiálno-technicky zabezpečené na poskytovanie ubytovania utečencom v dlhodobom horizonte. Každé zariadenie si malo možnosť vybrať, ktorý elektrospotrebič momentálne najviac potrebuje a ktorý považuje za prioritnú potrebu. Komunikáciu s SPP-distribúcia a cirkevnými zbormi, vrátane objednávok zabezpečil Biskupský úrad Východného dištriktu – Marek Cingeľ, tajomník biskupa a Samuel Miško, vedúci úradu.  

Zoznam cirkevných zborov a ubytovacích zariadení, ktorým SPP – distribúcia a. s. elektrospotrebiče poskytla:

Pozdišovce, Soľ, Biskupský úrad VD, Prešov, Chmeľov, Kuková, Opiná, Rankovce, Levoča, Kežmarok, Poprad, Medzinárodné mládežnícke centrum Ichthys vo Veľkom Slavkove, Batizovce, Svit, Vysoké Tatry, L. Hrádok – Dovalovo, Hybe, Liptovský Mikuláš, Liptovský Trnovec, Partizánska Ľupča, Janoškov dom pri Liptovskom Hrádku, Istebné, Párnica.

Výber z poďakovaní SPP-distribúcii a. s.:

  • Ďakujeme vám aj všetkým dobrým ľuďom, ktorí svojou ochotou prispeli, aby sme pre vojnových utečencov vytvorili náhradný domov. (CZ Liptovský Mikuláš)
  • Vážime si vašu ústretovosť a ochotu pomôcť aj takýmto spôsobom ľuďom, ktorí utiekli pred vojnou. (CZ Soľ)
  • Prosím, odovzdajte úprimné poďakovanie nášho Cirkevného zboru Svit zástupcom firmy SPP-distribúcia, a. s. za pomoc rodinám so štatútom odídencov z Ukrajiny, ktoré sú dočasne ubytované v našom zborovom dome. (CZ Svit)
  • Uvedomujeme si, že táto pomoc bude dlhodobá a aj vďaka vám sme na ňu pripravení. (Medzinárodné mládežnícke centrum Ichthys Veľký Slavkov)
  • V mene Cirkevného zboru ECAV Batizovce a taktiež v mene všetkých utečencov u nás žijúcich by sme vám ešte raz chceli vyjadriť vďaku za túto nezištnú pomoc. Zároveň vám prajeme, nech vás Pán Boh žehná, aby ste v múdrosti a Jeho moci mohli aj naďalej konať skutky lásky a milosrdenstva. (CZ Batizovce)