POZVÁNKA: Spomienkové podujatie na D. Bonhoeffera

Východný dištrikt ECAV na Slovensku, Košický seniorát ECAV, Cirkevné zbory ECAV Mníšek nad Hnilcom a Švedlár, Karpatskonemecký spolok a obec Nálepkovo srdečne pozývajú na spomienkové podujatie pri príležitosti 90. výročia návštevy významného nemeckého teológa, evanjelického farára, bojovníka proti nacizmu Dietricha Bonhoeffera na Slovensku (1906 – 1945) pod názvom „Verný pravde“.

V júli roku 1932 sa Bonhoeffer zúčastnil na medzinárodnej ekumenickej konferencii protestantskej mládeže v zaniknutých Čiernohorských Kúpeľoch na Spiši, kde vystúpil s viacerými prednáškami a viedol aj bohoslužby v zaniknutom drevenom evanjelickom kostole. Českí účastníci konferencie spomínajú, ako sa po skončení konferencie ponáhľal rýchlo domov do Nemecka, aby svojím hlasom odvrátil Hitlerovo víťazstvo vo voľbách do Ríšskeho snemu.

Podujatie sa uskutoční v nedeľu 24. júla 2022 v ev. a. v. kostole v Nálepkove so začiatkom o 14.00.

Program podujatia:

14.00 – slávnostné Služby Božie v ev. a. v. kostole v Nálepkove (káže biskup VD Peter Mihoč)

15.15 – odhalenie pamätnej tabule na ev. a. v. kostole v Nálepkove

16.00 – slávnostná akadémia (s prednáškou o diele a živote D. Bonhoeffera vystúpi prof. Roman Králik)