POZVÁNKA: Slávnosť ordinácie v Liptovskom Mikuláši

V sobotu 16. júla 2022 o 10.00 hod. v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Liptovskom Mikuláš sa uskutoční slávnosť ordinácie novokňazov. Ordinovanými za kňaza Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku budú: Miroslava Kmecová, Timotej Devečka a Matej Trepáč. Ordinujúcim biskupom bude brat biskup VD ECAV Peter Mihoč. Spoveď a Večeru Pánovu vykoná biskup ZD ECAV Ján Hroboň.

Slávnostné Služby Božie môžete sledovať v priamom prenose na FB stránke: ECAV s vami.