Nové číslo Evanjelického posla

Nové číslo Evanjelického posla spod Tatier prináša množstvo informácií z Evanjelického dňa, ktorý sa konal v Kežmarku. Posol prináša posolstvo opery Mojžiš, ktorú si mohli diváci pozrieť večer pred Evanjelickým dňom a tiež správu o prijatí u primátora Kežmarku. Zároveň predstavujeme štyroch kandidátov na generálneho dozorcu ECAV cez ich osobné stanoviská k voľbe. Aj touto cestou pozývame členov cirkevných zborov k dôležitým voľbám. Pripomíname si zosnulého profesora Dušana Ondrejoviča, ale aj spomíname na profesora Jozefa Roháčka – prekladateľa Biblie, pri 60. výročí jeho smrti.

Nové číslo Posla približuje aj spomienkové bohoslužobné stretnutie na hrade Branč. Do pozornosti čitateľov dávame aj nový kurz viery, ktorý pripravil brat kaplán Ivan Lukáč a venuje sa v ňom osobným rozhovorom s Bohom – modlitbám.

Nech nové číslo Posla slúži na chválu nášmu Pánovi a nech povzbudí čitateľov.

Redakcia