POZVÁNKA: Stretnutie farárskych rodín ZD a VD ECAV

Biskupský úrad ZD ECAV na Slovensku a Biskupský úrad VD ECAV na Slovensku pozývajú všetkých ordinovaných a ich rodiny na Deň farárskych rodín ZD a VD, ktorý sa uskutoční dňa 1. 9. 2022 (štvrtok). Stretnutie začne spoločným turistickým (pre záujemcov aj cyklistickým) výstupom na „strechu Slovenska“ Kráľovu hoľu (1 946,1 m n. m.) zo Šumiaca. Alternatívou bude návšteva Dobšinskej ľadovej jaskyne príp. iný alternatívny samostatný program. Po absolvovaní výstupu resp. návšteve Dobšinskej ľadovej jaskyne sa účastníci stretnú na neformálnom posedení pri duchovno – športovom programe a spoločnom neskoršom obede.

Bližšie informácie dostanú prihlásení e – mailom. V prípade zlého počasia bude akcia v časovom predstihu zrušená.

Prihlasovanie sa do 28. 8. 2022 cez Google formulár: