Spomienka na Milana Rúfusa

Môj život bol trvalým úžasom z Božej dielne

Majster slova, ktorý ľuďom rozdával lásku, sa narodil 10. decembra 1928 v Závažnej Porube. Pri nedožitých 92. narodeninách Milana Rúfusa zapálili svetielko úcty, vďačnosti  i spomienok najvyšší  predstavitelia obce. Na mieste posledného odpočinku veľkého rodáka zazvonili verše, ktoré básnik  napísal tesne pred cestou na druhý breh.

Povedz mi, ja sa nebránim,

samote ani biede,

 čím bol môj život?

– Hľadaním.

Hľadaním odpovede.

Ibaže ústa tajomstva

nie sú až také zdielne.

Čím bol môj život?

Trvalým

úžasom  z Božej dielne.

Dušan Migaľa

foto: Peter Lešťan