Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Už celú dekádu žije myšlienka Jozefa Havrilu, farára v evanjelickom cirkevnom zbore Podlužany a realizuje sa projekt s názvom „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Zámerom projektu je, aby deti zo Srbska už viac ako desiatykrát v predvianočnom období dostali pod stromček vianočný balík.

Projekt „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ nadväzuje na pôvodnú aktivitu Evanjelickej diakonie. Ide o charitatívnu činnosť, do ktorej je zapojených viac ako 30 cirkevných zborov, niekoľko základných a stredných škôl, jednotlivé organizácie, inštitúcie a jednotlivci zo  Slovenska.  Jedným slovom ľudia dobrej vôle, ktorí  každoročne s láskou pripravujú balíky pre deti z náhradných, ohrozených a sociálne znevýhodnených rodín,  ako aj pre deti s vývojovým postihnutím.

800 adresátov

Projekt je realizovaný v spolupráci so Strediskom pre sociálnu prácu Kovačica. Pred desiatimi rokmi sa vianočné balíky pripravovali  pre stovku detí, no postupne sa počet prijímateľov vianočnej pomoci rozrastal a minulý rok sme mohli potešiť viac ako 800 konkrétnych detí. V tomto roku ich je kvôli pandémii o niečo menej. Každý rok boli ku koncu novembra balíky nielen pripravené, ale aj dovezené priamo až do strediska sociálnej práce v Srbsku. V tomto roku však nastala zmena – kvôli koronakríze a obmedzeniu cestovania sme si balíky prevzali na slovenských hraniciach.

Šité na mieru

Na Slovensko posielame zoznamy detí,  aby naši dobrodinci vedeli,  komu balík pripravujú. V zozname je uvedené nielen meno každého dieťaťa, ale aj jeho vek, záľuby či veľkosť oblečenia. V každom balíku okrem sladkostí, ktorým sa každé dieťa poteší,  sa nachádzajú iba nové veci, hračky, oblečenie a obuv, hygienické a školské potreby, tiež knižky a náboženská literatúra  a iné drobnosti.

Doteraz sme balíky deťom odovzdávali v rámci predvianočného programu, ktorý pre ne pripravila každý rok iná škola alebo miestne spoločenstvo.  Tohto roku bude rozdeľovanie balíkov prebiehať tak, ako to umožní pandemická situácia, ktorá sa momentálne opäť zhoršuje.  Ale jedno je isté: každé dieťa, ktorého meno je napísané na niektorom z 530 balíkov, ten svoj určite dostane.  

Dušanka Petrak, vedúca Strediska pre sociálnu prácu v Kovačici

Viac v Evanjelickom posli spod Tatier č. 51 – 52/2020, ale aj v relácii RTVS Orientácie na Dvojke z dňa 6. 12. 2020.