Evanjelický posol spod Tatier so špeciálnou prílohou

V utorok 15. decembra 2020 vychádza posledné tohtoročné číslo Evanjelického Posla spod Tatier. Toto číslo obsahuje špeciálnu prílohu – retro vydanie prvého Evanjelického posla spod Tatier z roku 1910. Na záver roku, počas ktorého sme oslavovali 110. ročník EPST, vás tak chceme potešiť pohľadom na jeho úplný začiatok. Prvé číslo vyšlo 4. decembra 1910 s adventným obsahom. V tomto retro vydaní sme zachovali všetky jeho texty, aj grafické prvky. Nech je pre vás príjemným obzretím sa do minulosti.

Túžime však hľadieť aj do budúcnosti Posla a pozývame vás k jeho ročnému alebo polročnému predplatnému. Podrobné informácie o predplatnom Posla, a samozrejme, aj Cirkevných listov a Dúhy, sa dozviete na stránke: www.tranoscius.sk/periodika

Predplatné môžete aj darovať svojim blízkym a dopriať im tak dobré čítanie počas celého roka 2021.

V aktuálnom dvojčísle Posla 51-52/2020 nájdete adventné zamyslenia, rozhovory, správy z diania v cirkvi aj z oblasti ekumény, literárnu prílohu, ale aj pozvánku na sledovanie „betlehemskej hviezdy“ na nočnej oblohe.

Prijmite naše úprimné pozvanie a kúpte si nové číslo Posla vo vašom kostole alebo novinovom stánku. Veríme, že pre vás bude požehnaným čítaním počas adventu a vianočných sviatočných dní.

 

Redakcia Posla ďakuje za priazeň čitateľov, zborov, prispievateľov, priaznivcov a duchovných v končiacom roku 2020, ktorý bol ťažký, plný výziev a skúšok, ale ich prekonávaním priniesol aj množstvo požehnania, nápadov a spolupatričnosti. Prajeme vám pokojné prežitie vianočných sviatkov a s nádejou voči Spasiteľovi sa chceme pozerať do budúceho roku. Nech je pokojnejší a veselší. Nech si v ňom nájdeme viac času na službu Pánovi a blízkym a nech nad nami trvá milosť nášho Pána.

Redakcia EPST