500. rokov od spálenia pápežskej buly

Dnes si pripomíname 500 – té výročie významnej udalosti nemeckej reformácie.

10. decembra 1520 Martin Luther verejne spálil pápežskú bulu „Exsurge Domine“, v ktorej sa Lutherovi hrozí kliatbou. Táto bula reaguje na Lutherove spisy a učenie a mala vyvrátiť Lutherove „bludy“. Pápež Lev X. podpisuje bulu 15. júna 1520. Obsahuje 41 bodov, tie opisujú jeho omyly. Luther ich má do 60 dní odvolať. Ten však vydáva ďalšie spisy (Reč o dobrých skutkoch, O slobode kresťana ai.). Keďže sú jeho spisy verejne pálené, reaguje aj on podobne a verejne 10. decembra 1520 vo Wittenbergu páli pápežskú bulu a zbierku kanonického práva.