Biskup VD ku konaniu Služieb Božích počas vianočných sviatkov 2020

Milí bratia a milé sestry,

včera sa uskutočnila tlačová beseda na Úrade vlády SR, kde boli odprezentované najnovšie opatrenia platné od 11., 14, a 21.12. 2020. Opatrenia sa dotýkajú rôznych oblastí života spoločnosti. Čo je však pre nás ako život cirkvi dôležité – z vyjadrenia hlavného hygienika pána Mikasa je skutočnosť – , že počas vianočných sviatkov budeme môcť konať bohoslužby za rovnakých podmienok, ktoré aj momentálne platia – 50% kapacita chrámov, rúška, odstupy, a hygiena rúk, + šachovnicové sedenie v chráme, atď…

Touto cestou Vás chcem poprosiť o dve veci:

1. Nakoľko počas vianočných sviatkov očakávame v CZ (najmä počas Štedrého večera) vysoký nárast návštevníkov, prosím Vás aby ste počas jednotlivých sviatkov ponúkli v CZ viacero časových možností bohoslužobných stretnutí. Týmto spôsobom by sme vedeli dodržať 50% kapacitu a zároveň zamedzili situácii nemožnosti vstupu do chrámu.

2. Zároveň Vás chcem poprosiť, aby sme boli príkladom pre spoločnosť v dodržiavaní hygienických opatrení a najmä v tejto náročnej situácii sa snažili ľudí viesť k vzájomnej zodpovednosti a najmä trpezlivosti. Všetci si uvedomujeme, že situácia okolo COVID 19 trvá už pomerne dlho, ale nezodpovednosťou tento zápas neukončíme.

Prajem Vám veľa duchovných aj telesných síl v týchto náročných časoch, nech uistenie o Kristovej blízkosti Vás povzbudzuje a dáva dostatok pokoja, lásky aj jeho Ducha. Nech aj tohtoročné Vianoce sú pre nás osobným pozvaním k betlehemských jasliam, kde v striedmosti, jednoduchosti, v náročných životných podmienkach sa narodila záchrana ľudstva. Nech Slovo, ktoré sa stalo telom prebýva vo vás bohate.

S prianím Božieho pokoja

Peter Mihoč (biskup VD)