Rozhlasové Služby Božie z Vyšnej Kamenice

V nedeľu 22. augusta 2021 (12. nedeľa po svätej Trojici) o 9:05 si na Rádiu Slovensko môžete vypočuť rozhlasové Služby Božie z ev. a. v. chrámu Božieho z Vyšnej Kamenice (Košický seniorát).

Kazateľ: Ján Hruška, zborový farár

Kantorka: Dominika Dolgošová

Piesne: ES 186, 337, 198, 249, a 61.