Misijné dni VD 2021 v online priestore z Prešova

Milí bratia a sestry! 

V súvislosti so stúpajúcimi číslami COVID-19 (od 16. 8. 2021 okr. Stará Ľubovňa prechádza v zmysle COVID semafóra do oranžovej farby), s opäť malým počtom prihlásených účastníkov na MD VD 2021 oproti minulým rokom a s vysokým organizačným rizikom programovej prípravy MD VD 2021, sme sa rozhodli zrušiť prezenčnú formu MD VD ECAV na Slovensku, ktoré sa mali konať v dňoch 26. – 29. 8. 2021 v Ľubovnianskych Kúpeľoch.

Pripravujeme MD VD 2021 v online priestore s témou „Extrémne premeny“. Budete tak môcť sledovať z Dvorany Biskupského úradu VD z Prešova 3 večerné programy, ktoré začnú vždy o 18. 00.

27. 8. 2021 (piatok) – Misijný večer (rečník M. Chalupka – zborový farár v Prešove, senior ŠZS, koncert Slávky Tkáčovej)

28. 8. 2021 (sobota) – Panelová diskusia (2 témy – misia a vzdelávanie v ECAV, financovanie ECAV), koncert Alltide

29. 8. 2021 (nedeľa) – Misijný večer (rečník P. Mihoč – biskup VD, kapela KVD).

V prípade priaznivej pandemickej situácie bude možná aj účasť publika za dodržania vtedy aktuálne platných podmienok (zverejníme v týždni pred konaním akcie). Bližšie informácie a link na sledovanie online prenosu MD VD 2021 nájdete na www.vdecav.sk alebo FB nášho VD.

Ďakujeme za pochopenie nášho neľahko sa rodiaceho rozhodnutia. Veríme, že využijete túto ponuku na Vaše duchovné povzbudenie a rast vo viere. Veríme, že nám aj naďalej preukážete dôveru.

Prajeme Vám všetkým požehnaný deň a pekný zvyšok letných prázdnin.

Mgr. Peter Mihoč (biskup VD ECAV na Slovensku)

Mgr. Marek Cingeľ (predseda VMV VD ECAV na Slovensku)