Dištriktuálny deň VD ECAV 2021 bude v Amfiteátri v Giraltovciach

Východný dištrikt ECAV na Slovensku srdečne pozýva na DIŠTRIKTUÁLNY DEŇ VD ECAV NA SLOVENSKU 2021, ktorý sa bude konat‘ dňa 19. 9. 2021 (nedeľa) v Mestskom amfiteátri v Giraltovciach (Park mieru) so začiatkom 0 9.30.

Téma stretnutia „Labyrint sveta a raj srdca“ vychádza z Ježišových slov: „Vchádzajte tesnou bránou, lebo priestranná brána a široká cesta vedie do zahynutia, a mnohí ňou vchádzajú; ale do života vedie tesná brána a úzka cesta, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú.“ (Mt 7,13-14)

Dištriktuálny deň bude mať tradične 2 časti: 9. 30 – Slávnostné Služby Božie (aj v priamom prenose RTVS na Trojke), 13. 30 – Divadelné predstavenie divadla Exodus  „Tajomný labyrint“. Pre deti bude pripravený počas Služieb Božích detský program a v obedňajšej prestávke interaktívne divadelné predstavenie „Edo Drewo a lesné víly“. V obedňajšej prestávke budú môcť účastníci využiť moderovanú prehliadku ev. a. v. kostola v Giraltovciach, ako aj využiť pripravené stánky s občerstvením príp. reštaurácie v meste Giraltovce (mapka bude súčasťou bulletinu, ktorý dostane každý účastník aj s celým pripravovaným programom).

Pre zabezpečenia parkovania žiadame všetky organizované skupiny z cirkevných zborov, ktorý prídu autobusmi, aby to nahlásili do 15. 9. 2021 na sekretariáte BÚ VD (tel.: +421 51/772 25 15; e- mail: sekretariat@ecav.sk).

Rovnako žiadame ordinovaných, aby nahlásili svoju účasť na sekretariáte BÚ VD a doniesli si so sebou luteráky. Ordinovaní sa stretnú v spoločenskej miestnosti vedľa amfiteátra podľa pokynov organizátorov.

Podujatie sa uskutoční. v predpokladanom režime „Základ” (teda bez akýchkoľvek obmedzení), ale v prípade zhoršenia aj v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19), čo bude vopred oznámené. V prípade výrazného zhoršenia pandemickej situácie bude stretnutie v predstihu zrušené a bude to verejne oznámené.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Peter Mihoč (biskup VD), Ľubomír Pankuch (dozorca VD) a Marek Cingeľ (predseda VMV VD)