POZVÁNKA: Online Misijné dni VD 2021

Srdečne Vás pozývame na online MISIJNÉ DNI VD 2021 s témou „Extrémne premeny”, ktoré sa budú konať v Dvorane Biskupského úradu VD z Prešova. Môžete ich sledovať na YouTube kanáli „VD ECAV”.

Čakajú Vás 3 večerné programy, ktoré sa začnú vždy o 18. 00.

27. 8. 2021 (piatok): MISIJNÝ VEČER „Premena budúcnosti“ (senior Martin Chalupka), koncert Slávky Tkáčovej.

28. 8. 2021 (sobota): PANELOVÁ DISKUSIA ”ECAV na Slovensku a jej aktuálne výzvy”, koncert Alltide.

29. 8. 2021 (nedeľa): MISIJNÝ VEČER ”Premena hodnoty života” (biskup VD Peter Mihoč), kapela KVD.

Vzhľadom na podmienky nového semaforu pre kultúrne podujatia vymedzené § 1 ods. 1 písm. a) až d) zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach ako aj dobrú pandemickú situáciu v Prešovskom okrese (zelená farba – monitoring) sa budú online Misijné dni konať pre účastníkov podujatia v režime “Základ”, teda iba s podmienkou prekrytia dýchacích ciest počas celej doby trvania podujatia. V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácií; ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto kultúrneho podujatia; platí aj zákaz podávania rúk. Pri príchode je povinný sa každý účastník zapísať do pripraveného zoznamu a uviesť meno a priezvisko ako aj telefónny kontakt.