Rozhlasové Služby Božie z Martina

Pozývame počúvať rozhlasové Služby Božie z evanjelického a. v. kostola v Martine 27. augusta 2023 (12. nedeľa po Svätej Trojici) v čase 09.05 – 10.00.

TÉMA: Starostlivosť o vieru

Kazateľ: Milan Kubík, zborový farár

Liturgujú: Paulína Šofranková, Slávka Danielová

Kantorka: Martina Šuvadová

Piesne: 186, 345, 203, 355, A – 53