Zbierka pre Slovinsko

Nedávne krupobitie a hurikán v Slovinsku majú svoje dôsledky. Mnoho domov, pozemkov, ciest a mostov bolo poškodených alebo úplne zničených. Mnohé miesta boli zaplavené 500 ročnou vodou. Stále hrozia zosuvy pôdy. Mnohé dediny sú kvôli zničeným cestám stále odrezané od sveta. Záplavy postihli predovšetkým severnú časť Slovinska (úpätie Julských Álp, Koroška, Idria). Vyliate rieky ohrozovali územia v severovýchodnej, severozápadnej a strednej časti krajiny.
 
Diakonia ECAV v Slovinsku je v kontakte so starostami zničených obcí, ktorí informujú o konkrétnych potrebách obyvateľov. Diakonia sa snaží čím skôr veci nakúpiť a prepraviť na miesta, kde tieto veci potrebujú. V prvej fáze ide o zásobovanie základnými potravinami (voda, chlieb, múka, mlieko, …) a vecami osobnej hygieny. Potrebné je tiež očistiť domy od bahna.
  
Biskup ECAV v Slovinsku Leon Novak, ktorý je v kontakte s našimi bratmi biskupmi, o aktuálnej situácii píše: „Do obcí (stredné a severovýchodné Slovinsko- juh a pod rakúskymi provinciami Korutánsko a Štajersko), ktoré sú poškodené povodňami, sme dvoma dodávkami priviezli 3 tony potravín. Operácia bola náročná, pretože mosty sú stále zničené a potrebovali sme 3 hodiny a 60 km obchádzok, kým sme sa vrátili na východiskový bod“. Ďalej biskup Novak píše: „Chvalabohu, práve v tej chvíli bol otvorený nový most, takže sme mohli vstúpiť do Dravogradu a odovzdať tovar Červenému krížu. Od Červeného kríža sme dostali zoznam s potrebnými potravinami, ktoré sme nakúpili, naložili a doručili do 24 hodín. Niektoré miesta sú stále odrezané od sveta a zásobujú ich vrtuľníky. Pomoc sme už dostali aj od ekumenickej diakonie v Maďarsku, ktorá nás sprevádzala aj na tejto misii. Potraviny sú stále potrebné ako prvá fáza. Druhá fáza je venovaná menším rekonštrukciám (upratovanie domov, likvidácia poškodeného nábytku, sušenie miestností). Tretia fáza je venovaná rekonštrukcii a sanácii ťažko poškodených domov a bytov. Priebeh jednotlivých fáz závisí od obnovy infraštruktúry. V mene našej Diakonie a ECAV všetkým, ktorí nám pomôžu v tomto nešťastí, úctivo ďakujeme.“
  
Predsedníctvo ECAV na Slovensku sa rozhodlo vyhlásiť celocirkevnú oferu na pomoc postihnutým obetiam povodní v Slovinsku, ktorá bude zadržaná počas dvoch najbližších nedieľ: 13. a 20. augusta 2023. Krátko po týchto termínoch bude odoslaná hlavná časť zbierky pre akútnu pomoc a následne budú doposlané dobiehajúce platby. Zároveň prosíme o finančnú podporu aj ochotných jednotlivcov, či iné subjekty. Vopred srdečne ďakujeme za Vašu štedrosť, pomoc a spoluprácu.
 
Číslo účtu: SK42 0200 0011 6900 0044 3012
VS: 663 600
Názov: Slovinsko
  
„Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh“ 2 Kor 9,7
 
 Ivan Eľko, generálny biskup ECAV
 Renáta Vinczeová, generálna dozorkyňa ECAV