POZÝVAME: Rozhlasové Služby Božie z Levíc

V nedeľu 26. júla 2020 Slovenský rozhlas odvysiela Služby Božie z cirkevného zboru Levice, ktorý patrí  do spoločenstva cirkevných zborov Dunajsko-nitrianskeho seniorátu.

Evanjelický cirkevný zbor Levice v kartotéke eviduje 829 členov, je teda druhý najväčší v senioráte. Skladá sa z matkocirkvi v Leviciach, filiálky Horša a misijného centra v Tlmačoch, kde sa pravidelne vykonávajú Služby Božie.  Okrem toho má 9 diaspór. Služby Božie sa raz do mesiaca konajú v domove dôchodcov Fénix.

Zvláštnosťou je, že v meste Levice vedľa seba stoja dva evanjelické kostoly. Jeden je z roku 1843, ale nakoľko kapacitne nepostačoval, v roku 2002 vedľa neho postavili nový veľký kostol so zborovým centrom a farskou budovou.  

Ďalšou zvláštnosťou je kresťanské kníhkupectvo Kruh, ktoré už 10 rokov prevádzku zborový dozorca Martin Drdoš ml. a duchovnou literatúrou „zásobuje“ nielen Levice, ale aj celé Slovensko.

Náboženstvo farár Martin Riecky spolu s katechétkou učí na základných školách v meste Levice a Tlmačoch. V zbore sa okrem bohoslužobného života schádzajú pravidelne rôzne biblické skupinky a koná sa viacero tradičných, ako aj menej tradičných podujatí. Zbor vydáva svoj mesačník s názvom Siloe, prevádzkuje webovú a facebookovú stránku. Túžbou vedenia zboru je stále viac vytvárať dynamicky fungujúce spoločenstvo veriacich evanjelikov: „Tešíme sa na každého, kto medzi nás príde a nájde si medzi nami duchovný domov.“

Služby Božie počas rozhlasového prenosu sa budú konať podľa poriadku Chrámovej agendy z nového kostola. Liturguje a slovo Božie káže zborový farár Martin Riecky. Na organe zahrá Klára Viteková. Služby Božie  spestria predohrami k piesňam: Veronika Čimborová, Erika Bagócsiová a Veronika Szillerová.  Do modlitieb sa zapoja aj neordinovaní predstavitelia cirkevného zboru – zborový dozorca Martin Drdoš ml. a sestra poddozorkyňa Zdenka Výbochová.

Do programu sú zaradené nasledujúce piesne: 195, 514, 199, 222, A 49