Rozhlasové Služby Božie z Bardejova

V 4. pôstnu nedeľu (27. marca 2022) sa uskutoční rozhlasový prenos evanjelických Služieb Božích z Bardejova.

Vypočuť si ho môžete od 9:05 vo vysielaní Rádia Slovensko. 

Prenos Služieb Božích z evanjelického kostola v Bardejove 09.05 – 10.00

Kazateľ: Ján Velebír, zborový farár

Piesne: 91, 119, 82, 85 a A25

Kantor: Martin Tipul