Dokážeme spolu viac – verejná zbierka

Mottom: „Tu som ja, pošli mňa“ (Iz 6, 8) štartujeme športovú súťaž spojenú s verejnou zbierkou s názvom: „Dokážeme spolu viac“ s celoslovenskou výzvou pre všetky evanjelické školy, rodičov a priateľov i priaznivcov športu s cieľom osláviť 20. a 30. výročie evanjelických škôl v Liptovskom Mikuláši, Evanjelickej základnej školy biskupa Jura Janošku a Evanjelického gymnázia Juraja Tranovského pri ich založení. 

Zbierka je venovaná na prestavbu sociálnych zariadení pre hendikepované hluchoslepé deti v Červenici. Všetky podmienky projektu verejnej zbierky a jej podpory ako aj podmienky súťaže nájdete tu.

Prihlasovanie je jednoduché, stačí zaplatiť štartovné a prihlásiť cez našu webovú stránku. Účastníkom môže byť každý, kto chce s láskou prispieť na dobrú vec, pre postihnuté deti.

Všetky informácie nájdete na: https://esslm.sk/home Verím, že táto obrovská podpora nás všetkých, milí študenti, žiaci, rodičia, priatelia, milí účastníci, naštartuje a my: Dokážeme spolu viac. 

Jana Chaloupková (riaditeľka ESŠ v Liptovskom Mikuláši)