Študentská kvapka krvi EKG

Pozývame všetkých darcov krvi, aj prvodarcov v stredu 13. novembra 2019 od 8.00 hod. do 11.00 hod. na dobrovoľné darovanie krvi. Uskutoční sa v spolupráci s  Národnou transfúznou stanicou Prešov (NTS)  v priestoroch Biskupského úradu Východného dištriktu, Hlavná 137 vo veľkej zasadačke na 1. poschodí v Starom evanjelickom kolégiu.

Darovanie krvi sa uskutoční v týždni, v ktorom si pripomenieme 30 rokov od Nežnej revolúcie zo 17. novembra 1989 a začneme aj aktivity k Roku evanjelického školstva. Aj preto študentská kvapka krvi, na ktorej sa však môžu zúčastniť všetci ochotní darcovia, nielen študenti. 

A krvná skupina : 41,8 % slovenskej populácie
0 krvná skupina : 36,8 % slovenskej populácie
B krvná skupina : 16,2 % slovenskej populácie
AB krvná skupina : 5,2 % slovenskej populácie


Zaujímavosti zo sveta :
Indiáni J. Ameriky : takmer 100% má krvnú skupinu 0
Juhovýchodná Ázia : takmer všetci majú krvnú skupinu B
U Baskov sa nevyskytuje krvná skupina B

Miroslav Čurlík,zborový dozorca CZ Prešov a tajomník pre školstvo BÚ VD