Banícka ofera, dychovka a potolerančný kostol

Netradične, tzv. Bergopfer – banskou oferou sa začali Služby Božie v Mníšku nad Hnilcom pri 230. výročí pamiatky posvätenia chrámu. Banská ofera so stáročnou tradíciou bola poďakovaním miestnych baníkov Bohu za vyfáranú rudu a šťastný návrat spod zeme. Sprievod cca 190 domácich veriacich a pozvaných hostí v nedeľu 20. októbra 2019 preto smeroval najskôr okolo oltára. V rukách niesli sviece a podľa starodávnej tradície si ich za oferu „kúpili“. Zástupcovia cirkevného baníckeho spolku v typickom odeve pred oltárom držali čestnú stráž až do konca slávnostných bohoslužieb.

Okrem zborového farára Ján Sabanoša liturgovali: Samuel Linkesch, senior Košického seniorátu, Vladimír Schvarc, farár v susednom Švedlári, Marta Chlpíková, farárka v Gelnici, kázal Peter Mihoč, tajomník biskupa Východného dištriktu. Atmosféru bohoslužieb umocňoval súbor dychovej hudby Posaunenchor. Na 300-píšťalovom organe z roku 1912 hral kantor Martin Theis. Katolícku farnosť zastupoval kňaz Cyril Adam. Medzi vzácnych hostí patrila Emília Hrešková, ktorá ako manželka dnes už zosnulého zborového farára Michala Hreška v Mníšku nad Hnilcom prežila 25 rokov života, kým mu v roku 1987  komunisti nezobrali štátny súhlas k výkonu duchovnej služby.

Počas pôsobenia manželov Hreškových v cirkevnom zbore prešiel evanjelický kostol rozsiahlou rekonštrukciou. Dnes má už 230 rokov – postavili ho 11. októbra 1789  ako jeden z potolerančných chrámov bez veže, pristavali ju až neskôr. Na oltárnom obraze Krista kľačiaceho pri modlitbe v Getsemanskej záhrade prichádza posilniť anjel. Keďže kostol nemá kúrenie, v zimných mesiacoch sa bohoslužby konajú v Lutherovom dome vedľa fary. Zborovou dozorkyňou je v súčasnosti Iveta Grossová. Cirkevný zbor má spolu s filiálkou v Smolníku 323 členov, vrátane diaspóry v Úhornej, sčasti v Prakovciach a Helcmanovciach.

E.Mihočová

Viac v Evanjelickom posli spod Tatier a mesačníku eVýchod

FOTO: E. Mihočová