Chráň si srdce!

Okrúhle výročie Nežnej revolúcie, ktorá priniesla demokraciu a náboženskú slobodu, si pripomenú aj evanjelici, a to trojdňovou akadémiou s témou Chráň si srdce! Na pohnuté udalosti Novembra ‘89 a ich dôsledky bude reflektovať študentská akadémia, panelová diskusia v židovskej synagóge a bohoslužby, ktoré v priamom prenose odvysiela RTVS. 17. novembra 2019 odštartuje tiež Rok cirkevného školstva.

17. november nie je iba Dňom boja za slobodu a demokraciu, ale aj Dňom študentstva – pripomína protinacistickú demonštráciu v Prahe, po ktorej pred 80-timi rokmi popravili deviatich študentov a tisíce ďalších poslali do koncentračného tábora. Nie je preto náhoda, že práve v tento deň otvára Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku Rok evanjelického školstva. Jeho cieľom je pozvanie k premýšľaniu nad hodnotovým systémom spoločnosti, v ktorej rastie budúca generácia mládeže a detí.

Program začne v piatok 15. novembra Akadémiou Evanjelickej spojenej školy v Prešove v priestoroch Dvorany Starého kolégia.  
V sobotu 16. novembra akadémia pokračuje v Ružomberku panelovou diskusiou na tému: 30 rokov slobody a súčasné snahy o život za ostnatým drôtom, s presahom do dnešného diania spoločnosti. Moderátor, teológ František Korečko a jeho štyria hostia sa pokúsia zodpovedať  nasledujúce otázky: Je súčasný vzrast nacionalizmu a neonacizmu v strednej Európe v prostredí mladej generácie prejavom úpadku do novodobých foriem totalitarizmu? V čom sú tieto prúdy nebezpečné? Bola by dnešná mladá generácia schopná postaviť sa za myšlienku demokracie a slobôd jednotlivca? Kde nastal hodnotový posun v spoločnosti, že sa v demokratickom prostredí liahnu nové totalitné trendy a myšlienky? Pozvanie do diskusie v priestoroch židovskej synagógy v meste Ružomberok prijali: Marián Damankoš – riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Prešove, Bohdan Hroboň – riaditeľ Centra kresťanského vzdelávania v Martine, Ivan Eľko – generálny biskup ECAV  a  Peter Dvorský, historik. Ako hudobný hosť vystúpi Il Duetto, huslistka Zuzana Oráčová a klavirista Andy Belej.

Po panelovej diskusii si prevezmú ocenenie bývalí disidenti, ako aj tí, ktorí sa podieľali na mapovaní života cirkvi v čase prenasledovania za bývalého režimu. Nominovaných na ocenenie navrhlo vedenie mesta Ružomberok a vedenie Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (ECAV). 

Akadémiu ukončia v nedeľu 17. novembra Študentské služby Božie v Evanjelickom chráme sv. Trojice v Prešove, ktoré v priamom prenose odvysiela RTVS. Na bohoslužbách so začiatkom o 9.30 hod. bude kázať Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu. Vystúpi študentský spevokol Chorus Comenianus, ktorý pôsobí pri Evanjelickom gymnáziu J. A. Komenského v Košiciach a kapela KVD.

V rámci služieb Božích Slavomír Sabol, biskup Východného dištriktu oficiálne otvorí Rok cirkevného školstva, ktorý sa skončí 15. novembra 2020, pri 350. výročí smrti Jána Amosa Komenského. Počas Roka cirkevného školstva pripravuje Školský výbor v spolupráci s Vnútromisijným výborom ECAV sériu misijných a vzdelávacích aktivít zameraných na študentov a pedagógov, predovšetkým cirkevných škôl. Napr. festival kresťanského umenia, športové aktivity, konferenciu o živote a diele J. A. Komenského. Spoločným menovateľom všetkých podujatí –  zameraných na telesnú, duchovnú a duševnú oblasť – bude práve téma Chráň si srdce.

V rámci Študentských služieb Božích 17. novembra zaznie hymna Roku cirkevného školstva – V ústrety dňom, a to v podaní kapely KVD, Kapely Východného dištriktu. Autorkou textu a hudby hymny je Silvia Demská. Účastníci bohoslužieb a televízni diváci si vypočujú tiež vyhlásenie Evanjelickej cirkvi a. v. k 30. výročiu Nežnej revolúcie.

Symbolmi trojdňového podujatia sú srdce, kľúč a dáta – každý z nich má svoj význam, na čo poukazuje Peter Mihoč, poverený zostavením programu: „Srdce ako sídlo zmyslových, duševných a duchovných centier. Kľúč symbolizuje udalosti  Novembra,  ale aj schopnosť otvárať a uzamykať hodnoty v srdci človeka. Dáta pripomínajú sieť informácií, ktoré musia mladí ľudia selektovať, triediť a premýšľať nad ich obsahom. Preto výzva Chráň si srdce.“

Hlavným organizátor podujatia – študentskej akadémie, panelovej diskusie, ako aj služieb Božích –  je ECAV na Slovensku v spolupráci so Školským a Vnútro-misijným výborom.

E.Mihočová

 

Časový harmonogram:

  • 15. 11. o 17.00 hod.: Akadémia Evanjelickej spojenej školy, Dvorana Starého kolégia v Prešove
  • 16. 11. o 17.00 hod.: Panelová diskusia, židovská synagóga v Ružomberku
  • 17. 11. o 09.30 hod.: Študentské služby Božie, Evanjelický Chrám sv. Trojice v Prešove