Ako čítať Bibliu

V evanjelickom kostole v Krpeľanoch sa v sobotu 19. októbra 2019 zišli desiatky mužov Turčianskeho seniorátu na spoločnom stretnutí. Samotné seniorátne stretávanie má na Turci zabehnutú koncepciu, ktorá sa skladá zo štyroch častí: dvoch prednášok, panelovej diskusie a osobného príbehu viery. Zborová dozorkyňa v Krpeľanoch Anna Špirková v úvodnom príhovore pekne pripomenula význam a úlohu mužov v živote rodín a cirkvi. 

Bohdan Hroboň prednášal o Biblii so zameraním na posolstvo a odkaz Starej zmluvy pre každodenný život. Pútavým a vtipným spôsobom otvoril dvere do náročného, ale krásneho biblického sveta s mnohými dobrými aplikáciami pre súčasný život. V koreferáte senior Marián Kaňuch vysvetlil pomocou metódy Lectio Divina jednoduchý a užitočný spôsob čítania Božieho slova, vo veľkej miere využívaný v cirkevnom zbore Žilina. Program pokračoval panelovou diskusiou o čítaní Biblie. Štyria zástupcovia ordinovaných a neordinovaných z Turčianskeho seniorátu sa navzájom zdieľali o vlastných spôsoboch čítania Biblie: farári Pavel Tomka a Marek Hrivňák, ale aj neordinovaní Tomáš Svitek a Miloš Krpelan.

Následne zaznel príbeh viery Branislava Páleša z cirkevného zboru Háj. Krásu kresťanskej viery a evanjelického spoločenstva objavil aj vďaka svedectvu rodiny svojej manželky a tiež osobnému postoju vtedajšieho farára v cirkevnom zbore Háj Igora Mišinu. Senior Kaňuch predstavil tiež aplikáciu Biblia (YouVersion) pre mobilné telefóny, ktorá je dobrou pomôckou pre čítanie Biblie a je voľne dostupná pre Android a iOS prostredie. Muži zo zastúpených zborov Turčianskeho seniorátu predstavili svoje zborové koncepty stretávaní mužov, témy a spôsoby práce. Práve v dnešnej dobe si uvedomujeme, že je potrebné povzbudzovať mužov ku spoločnému stretávaniu na ceste viery. Aj týmto spôsobom sa stávajú neodmysliteľnou súčasťou zdravého napredovania cirkvi. 

 

Marián Kaňuch,

senior TUS a zborový farár CZ Žilina

FOTO: Bevan Stein

Viac o stretnutí mužov Turčianskeho seniorát v EPST č. 43/44.