PRÍBOVSKÁ JAR

Aj keď počasie nebolo typicky jarné, vonkajšia teplota dosahovala len 4°C, v Príbovciach sa 5. mája 2019 konalo už tradičné literárno-hudobné pásmo s názvom „Príbovská Jar“. Ide o  kultúrno-ekumenické stretnutie podporujúce súdržnosť a spolupatričnosť ľudí rôzneho vierovyznania. Hostiteľom 26. ročníka podujatia bol evanjelický cirkevný zbor v Príbovciach.

Po úvodnom príhovore Zuzany Szabóovej, evanjelickej farárky, nasledoval bohatý kultúrny program, v ktorom vystúpilo až 26 účinkujúcich. Literárno-hudobným pásmom sprevádzali prítomných Janka Bellová a Božena Bíziková – prerozprávaným  príbehom života Milana Rastislava Štefánika. Všetci potrebujeme poznať a neustále si pripomínať pozitívne vzory, medzi ktoré patrí aj M. R. Štefánik. Organizátori mu chceli vzdať hold ako jednej z najvýraznejších osobností novodobých slovenských dejín a zároveň si pripomenúť aj sté výročie od jeho tragickej smrti, ktoré pripadlo na 4. mája 2019. „Príbovská Jar“ však nebola len o príbehu. Andrej Adrašik zahral klavírnu skladbu od J. S. Bacha, vystúpil evanjelický aj rímskokatolícky spevokol a Eva Andrašiková zas predniesla poéziu.

Na záver programu rímskokatolícky farár Štefan Barilla poďakoval účinkujúcim a prítomným za účasť na tomto krásnom nedeľnom podujatí.

Prvý ročník ekumenického kultúrno-spoločenského podujatia sa v Príbovciach konal v roku 2006. Jeho organizátormi sú: Občianske združenie Nádej človeka, Rímskokatolícka cirkev – farnosť Valča, Obec Príbovce a miestny evanjelický cirkevný zbor.

 

Ľubomír Žila

Redakčne krátené a upravené