POZÝVAME: Rozhlasové služby Božie z Čakanoviec

Na Kajúcu nedeľu  25. augusta 2019 bude na vlnách Rádia Slovensko a Rádia Regina odvysielaný záznam rozhlasových služieb Božích z Čakanoviec, filiálky cirkevného zboru v Rankovciach v Košickom senioráte.

Vysielanie začne o 9.05. Spievať sa budú piesne z Evanjelického spevníka č. 195, 332, 326, 525 A/79.

Na cirkevný zbor v Rankovaciach prišla požiadavka zabezpečiť rozhlasové služby Božie opäť po ôsmich rokoch.  Cirkevný zbor túto požiadavku ochotne prijal. Nahrávka sa uskutočnila 11. augusta t. r. v Čakanovciach – v jednom zo štyroch kostolov, v ktorých mávajú veriaci každú nedeľu bohoslužby. Liturgujú manželia Ľuboslav a Monika Beňovci, miestni farári. Na organe hrá Nikola Korečková, kantorka v Čakanovciach. Spevokol Spievajúce srdce pod vedením Renáty Šiškovej doplní bohoslužby štvorhlasným spevom piesne „Nádej navždy“ od G. Marinu.

Dnes cirkevný zbor v Rankovciach tvorí niečo vyše 700 evanjelikov z deviatich obcí v Košickom senioráte. Bohoslužby sa konajú každú nedeľu v štyroch kostoloch – Rankovce, Bačkovík, Boliarov a Čakanovce. Je v ňom rozvinutá bohatá vnútro-misijná práca, zvláštnosťou je dlhoročná misia v rómskej komunite v spolupráci s misionármi z USA či tímom mladých ľudí zo Sliezska.

Viac o živote cirkevného zboru v Rankovciach v najbližšom čísle Evanjelického posla spod Tatier.