Dobre vidieť ​

Duchovný program pre všetky generácie a celé rodiny ponúkli tohtoročné Misijné dni. V priestoroch Hotela Sorea v Starej Ľubovni sa od štvrtka 29. augusta do nedele 1. septembra 2019 stretlo denne viac ako 500 účastníkov, prevažne z Východného dištriktu. Téma v poradí 11. ročníka Misijných dní – Dobre vidieť vychádzala z 1. Samuelovej 16,7: „Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce.“ Organizátorom podujatia je Východný dištrikt ECAV na Slovensku.

Šesť rečníkov – K. Hudáková, M. Klus, S. Sabol, M. Ferjová, I. Eľko a J. Hroboň –  na základe biblických príbehov zo života kráľa Dávida hľadalo rôzne rozmery správneho videnia vecí, životných okolností, ľudí, ale najmä videnia očami viery, ktoré nastavuje správnu optiku. A to v duchu Ježišových slov: „Sviecou tela je oko. Preto ak je tvoje oko čisté, celé tvoje telo bude plné svetla; ale ak je tvoje oko skazené, celé tvoje telo bude plné tmy.“ V centre pozornosti bolo počas štyroch dní teda oko ako vstupná brána do srdca človeka. „Pokúsili sme sa ju správne otvárať aj zatvárať pred rôznymi vplyvmi sveta,“ uviedol Peter Mihoč, tajomník biskupa VD. Hlavné pódium sa tak zmenilo na očnú ambulanciu v réžii štvorice moderátorov: T. a Z. Martausovi, J. Vassová a J. Baloga. 

Na Misijné dni prišlo tento rok v sprievode rodičov a starých rodičov aj 80 detí. Detský program pripravili dva tímy pracovníkov detskej besiedky z Marhane a Hanušoviec. Vo večerných hodinách mala svoj program aj mládež, a to pod vedením študentov Evanjelickej bohosloveckej fakulty. Ranné modlitby viedol D. Cina, riaditeľ Biskupského úradu VD, biblické hodiny S. Sabol, biskup Východného dištriktu a farár M. Cingeľ. Kaviareň U Dávidovej harfy mala v duchu témy jemný nádych kráľovského dvora. Program hudobne sprevádzala KVD – Kapela Východného dištriktu.  

Medzi vzácnych hostí patril spisovateľ a hudobník Daniel Hevier, ktorý pripravil program tak pre dospelých ako aj pre deti: Pomôžte Chymerosovi, zúčastnil sa na moderovanej panelovej diskusii a s dvomi piesňami vystúpil v rámci nedeľných služieb Božích. Skutočnosť, že katolík Hevier hral pieseň žida Leonarda Cohena na evanjelickom podujatí označil za príklad ekumény v praxi. „Na Misijných dňoch Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania som duchovne omladol. Zažil som tam živú vieru, počul veľa smiechu, vnímal veľa radosti. Stíšenie i nadšenie. Niekoľko nových priateľstiev a prvých krokov k spolupráci. Úžasné deti a mladí ľudia. Podujatie malo názov Dobre vidieť, a môj príspevok som obrátil na Vidieť dobré. Vidieť dobré v našom zlom(enom) svete. Za tieto štyri dni som videl veľa dobrého. Napríklad takýto detail: hotel nabitý do prasknutia účastníkmi (denne ich mohlo byť do 400), a predsa sme mohli nechať náš stolík s knihami a pokladňou celkom odkrytý a nestrážený. Vďaka, bratia evanjelici,“ napísal Daniel Hevier na svoj facebookový profil.

Účastníci si mohli vybrať z pestrej palety desiatich seminárov, napr. Populizmus ako výzva pre kresťanov, Zajtra už bolo včera, Požehnanie preklínacích žalmov, Čo nezmeškať do puberty, Ženský svet z Božej perspektívy a ďalšie. Jeden zo seminárov o výchove detí viedol Jozef Mikloško, lekár a predseda Spoločnosti priateľov detí z detských domovov, Úsmev ako dar.

Spomedzi športových turnajov každoročne vzbudzuje najväčšiu pozornosť futbalový zápas medzi farármi a laikmi, ktorý tento rok skončil zdrvujúcou porážkou duchovného stavu. Nechýbali tvorivé dielne pod vedením M. Hrivniakovej a rodinná Hra o tróny prepojená s príbehom kráľa Dávida. Tím projektu Deti Afriky predstavil nový dokumentárny film, ktorý vznikol počas ich pobytu v Tanzánii začiatkom tohto roka. Umeleckým programovým vstupom bolo divadelné predstavenie zoskupenia AD1 „Adam a Eva v manželskej poradni“, ako aj soaré „Na ceste“ – hudobný večer slova a hudby s Annou Belanji, ktorá predstavila svoje nové CD.

V panelovej diskusii hostia moderátora M. Damankoša reflektovali 30 rokov od Nežnej revolúcie, zápas o budovanie demokracie a cirkvi. Diskutujúci politik F. Mikloško, bývalý predseda ÚPN O. Krajňák, generálny biskup I. Eľko, spisovateľ D. Hevier a farár O. Kolárovský sa dotkli aj aktuálnych problémov, medzi ktoré v neposlednom rade patrí nárast extrémizmu a nacionalizmu.

Misijné dni ukončili v nedeľu spoločné služby Božie s Večerou Pánovou, v rámci ktorých o slzách pokánia kázal Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu ECAV. Každý z účastníkov podujatia dostal tento rok čajovú zmes byliniek od Márie Melekovej, bylinkárky z dolnej Oravy a špeciálny darček z Božej lekárne pripravila aj pre všetkých troch biskupov. V rámci vyhodnotenia sa dištriktuálny dozorca Ľubomír Pankuch poďakoval Slavomírovi Sabolovi za 11. ročníkov Misijných dní, ktoré sa konali počas jeho pôsobenia vo funkcii dištriktuálneho biskupa.

-emi-

FOTO: Michal Gajdoš

Viac o Misijných dňoch 2019 v najbližších číslach týždenníka Evanjelický posol spod Tatier a v mesačníku eVýchod.