POZVÁNKA: Stretnutie ukrajinských rodín v Dvorane Kolégia

Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV na Slovensku pozýva na stretnutie ukrajinských rodín zasiahnutých vojnovým konfliktom, ubytovaných v Prešove a jeho okolí. Uskutoční sa v priestoroch Dvorany Starého kolégia na 3. pôstnu nedeľu – 20. marca o 17.00 hod.

„Otvorenosť a blízkosť, empatia a praktická pomoc sa v posledných týždňoch ukázali ako vzácne hodnoty slovenských rodín bez ohľadu na náboženskú, či spoločenskú príslušnosť. Stali sa podanou dlaňou pomoci na ceste úteku pred dôsledkami krutosti a krviprelievania na Ukrajine,“ uviedol Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu ECAV. Výber názvu podujatia nie je podľa neho náhodný: „Všetci totiž potrebujeme pocit bezpečia, dotyk prijatia a prejavy ľudskosti. Nakoľko modré nebo, žlté slnko máme všetci spoločné…“

Pre dospelých je pripravený koncerty speváčky Kataríny Koščovej a klaviristu Daniela Špinera, pre ukrajinské deti zase bábkové divadlo v podaní Romana Sorgera. Tešiť sa môžu aj na workshop s bábkami a hudobnými nástrojmi. Program moderuje známy herec s ukrajinskými koreňmi Jevgenij Libezňuk.

Tešíme sa na spoločné stretnutie, ktorého zmyslom je spájať a vytvárať mosty porozumenia a pomoci.

-emi-